Webinar Hari Kunjung Perpustakaan 2020 Hari Ke-6 “Perpustakaan dari Masa ke Masa: Rekam Jejak Perkembangan Perpustakaan di Tanah Air dalam Berita Pers Cetak Mulai Era Prakemerdekaan hingga Kemerdekaan”